Om oss

Kvalité

För oss betyder kvalitet att vi kan leverera en produkt som uppfyller både våra kunders och våra egna höga krav.

För att vi ska kunna göra det krävs både rätt kunskap och rätt material. Vi använder alltid högkvalitativa produkter när vi utför vårt arbete. Detta tillsammans med vår långa erfarenhet och känsla för precision och detaljer gör att slutprodukten ofta överträffar förväntningarna.

Innan vi paketerar produkten gör vi alltid en grundlig kontroll av det färdiga resultatet. Det innebär att inga arbeten lämnar våra lokaler innan det är fullständigt kvalitetskontrollerat.

Våra kunder är bland annat målerifirmor, privatpersoner, bygghandlare, fastighetsförvaltare, arkitekter, snickerier och restauranger.

Miljö

Miljön och vår påverkan på den blir en allt viktigare faktor för alla företag att ta hänsyn till. Kungslack strävar efter att ligga i framkant vad gäller miljö och hållbar utveckling. Vi tar hand om vårt avfall och källsorterar allt. Vi använder de mest miljövänliga färger som våra leverantörer kan leverera efter våra kvalitetskrav.

Historia

Året var 1981 då Wigers Lack startades i Järfälla. På den tiden bedrev ägarna en billackering. 1982 flyttade lackeringen till de nuvarande lokalerna, som då var nybyggda. Några år senare slutade man med billackeringen och övergick till industrilackering, med huvudinriktning på köksluckor.

År 2010 bytte Wigers Lack ägare. De som tog över då är samma person som idag äger firman. Nu heter ägaren Niklas Viklund. Niklas har jobbat med lackering sedan 2002. Wigers Lack har tre anställda, utöver Niklas, som även de har många års erfarenhet.

År 2018 var det dags för Wigers Lack att byta namn. Nu heter företaget Kungslack och drivs fortfarande av Niklas Viklund.